Covid-19 sonrası sağlık turizmi ve atılması gereken adımlar

Covid-19 sonrası sağlık turizmi ve atılması gereken adımlar

COVID-19 pandemisi, tüm dünya ülkeleri ekonomilerini ve birlikte sağlık turizmi dahil birçok sektörü altüst etmeyle kalmayıp insan hayatını hayal edilemeyecek bir şekilde değiştirdi. Dünyanın 2/3’ünün, yaklaşık 4 milyar insanın neredeyse iki ay boyunca evlerinde tecrit olmasına neden oldu. Çok iyi kavradığımız yeni bir olguyla karşı karşıyaydık ve artık dünyanın asla eskisi gibi bir yer olmayacağı konusunda neredeyse emin olduk. Yaşadığımız bu ekonomik daralma, turizm sektörünün de daralması anlamına geliyordu. Öte yandan bu daralmanın ekonomimizi daha da küçülterek bizi koronavirüs rehavetine düşürmemesi gerektiğinin de farkındaydık. Hal böyle olunca evde aktivitesiz kaldığımız günlerde, yeni döneme yeniden uyum sağlama stratejisini de düşünmek zorunda kaldık.

Dünyanın geri kalanında olduğu gibi Türkiye piyasası da bu konuda dalgalanmalar yaşadı ve bu kaçınılmaz bir sonuçtu. Diğer tüm sektörler gibi, diş turizmi de düşüş yaşadı. Ancak bu, şimdiye kadar inşa ettiklerimizin yıkılmasını sessizce izleyeceğimiz gerektiği anlamına gelmiyor. Durum dinamik ve günden güne gelişiyor. Bu değişiklikleri doğru okuyup biran önce doğru kararlar vermemiz gerekiyor.

COVID-19 SONRASI DENTAL TURİZMDE SIÇRAMA YAŞANACAK

Bir başka açıdan kesin olan şu ki, medikal turizm sektörü COVID-19 döneminden sonra büyük bir sıçrama yaşayacak. Buna bağlı olarak, medikal turizmin bir branşı olan dental turizm de aynı şekilde daha yaygın hale gelerek geçtiğimiz dönem boyunca yaşadığı yıkıcı etkilerden kurtulacak ve sektör daha parlak bir döneme girecek.

Ancak bunu hayata geçirmek sanıldığı kadar kolay değil. Bunu gerçekleştirmek için sektörün büyük oyuncularının ve devletlerin uluslararası seyahati ve buna bağlı olarak medikal turizmi canlandırmak adına güçlü ağlar oluşturmak üzere stratejilerini birleştirmesi, koordineli bir şekilde hareket etmesi ve yeni stratejiler ortaya koyması gerekiyor. Diğer taraftan yakın dönemde görüldüğü üzere, devletin turistik yerler, oteller, konaklama tesisleri ve havaalanlarındaki uyguladığı tedbirler ve güvenli seyahat noktasında hayata geçirdiği prosedürler Türkiye’nin tercih edilen destinasyonlar arasına girmesinde çok önemli roller oynadığı görülmüştür.

SAĞLIK TURİZMİNİ CANLANDIRMAK İÇİN ATILMASI GEREKEN 3 ÖNEMLİ ADIM

1. TURİST GÜVEN DÜZEYİNİ YÜKSETMEK

Uygulanan bu prosedürlere ek olarak sağlık turizmi dahil tüm turizm sektörünü canlandırmak ve eski parlak günlerine kavuşturmak için hem devlet hem de sektör oyuncuları 3 önemli husus konusunda çaba göstermeli ve bir eylem planı ortaya koymalıdır. Bunların en önemlisi ve bu sektörün temelini oluşturacak olan; turist güven düzeyidir. Turistler, seyahate devam edebilecekleri bir iyileşme dönemine doğru girerken mevcut seyahat kurallarının ötesine baktıklarından, güven en önemli unsurdur. Bunu sağlama turistlerin ve sağlık turizmi ziyaretçilerin ülkeye seyahat etme kararı almalarını teşvik etme noktasında büyük oranda katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan aşı programlarının yaygınlaştırılması ve bunun üzerinden uluslararası kampanyalar oluşturmak da turistin güven düzeyi artırarak tercih edilme sebebi olarak görülmektedir. Araştırmalara göre aşı, potansiyel turistlerde güven uyandıran en önemli unsur haline gelirken, tüketicilerin de varış yerlerinde testlere kolay erişim istediği ortaya konmaktadır.

2. YENİ PAZAR TRENDLERİNİ ANLAMAK VE TAKİP ETMEK

Üzerinde durulması gereken ikinci önemli başlık ise, yeni pazar trendlerini ve talep faktörlerini anlamak ve takip etmektir. Şüphesiz ki pandemi, pazar trendleri üzerinde büyük değişikliklere neden oldu ve talep faktörleri şekil değiştirmeye başladı. Pandemi öncesi dönemlerde fiyat, sadakat programları, otellerin ve sağlık merkezlerinin konumu ve havayollarının tarifeleri gibi faktörler oldukça eşit ağırlık taşırken, yeni dönemde artık tüketiciler arasında en büyük satın alma faktörü marka güvenilirliği ve hijyene verilen önem olmaya başladı. Seyahate olan talep eninde sonunda geri dönecek olsa da, bu talebin doğasının farklı olması beklenmektedir. Tüketiciler bu faktörlerin her birine çok dikkat ediyor, ancak yakında bir zamanda seyahat etmeye de hazır oldukları görülmektedir. Bununla birlikte, insanlar sağlık ve güvenin en önemli öncelikler olduğu farklı bir geleceğe alıştıkça, sağlık turizmi başta olma üzere her yönüyle turizm sektörü kademeli olarak büyüme gösterecektir. 

3. DAHA KAPSAYICI VE ESNEK SAĞLIK TURİZMİ MODELİ

Bu konudaki üçüncü ve son başlık ise, daha kapsayıcı ve esnek bir sağlık turizm modeli oluşturmaktır. Sağlık turisti sadakatini iyileştirmek ve geliştirmek için en doğru yol, daha fazlasını istemelerini sağlayan bir ürün veya deneyim sunmaktan geçmektedir. Bunu başarmak için, potansiyel sağlık turistlerinin dikkatini çekmenin ve sunduklarınız hakkında heyecan yaratmanın bir yolunu bulmalısınız. Şu bir gerçektir ki pandemi, daha esnek, daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir sağlık turizmi modeli geliştirmek için hayatta sadece bir kez karşılaşılabilecek bir fırsattır. Salgın, sağlık turizmi ve genel olarak turizm sistemindeki yapısal eksiklikleri ve dış etkenlere karşı kırılganlığı bir kez daha ortaya çıkardı. Dolayısıyla, sağlık turizmi esnekliğini çeşitlendirmek ve güçlendirmek ve sağlık turistlerine sunulan hizmette daha kapsayıcı bir yol izlemek, bu iyileşme döneminde sektöre ivme kazandırarak talebi canlandıracak ve sektördeki toparlanmayı hızlandıracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.